بازدید کارشناسان معاونت درمان از درمانگاه های سطح شهر۱۴۰۰/۰۱/۱۲

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۱ کد : ۹۵۰ اخبار آزمایشگاهی اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰
بازدید کارشناسان معاونت درمان از درمانگاه های سطح شهر۱۴۰۰/۰۱/۱۲

به گزارش روابط عمومی دانشکده ،بازدید کارشناسان معاونت درمان از درمانگاه ه های سطح شهر بررسی اجرای پروتکل های درمانی و بهداشتی در این مراکز و ارائه پیشنهادات اجرایی درموردارائه خدمات مطلوبتر به بیماران و شناسایی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در روز پنج شنبه مورخ1400/01/12


نظر شما :