کارشناس دیالیز و بیماریهای خاص

     نام و نام خانوادگی:شادی دادگر

         سابقه:6سال

       شماره تماس:086-48501196

بیماران  خاص(هموفیلی،تالاسمی،دیالیز خونی و صفاقی،ام اس)

بیماران صعب العلاج(متابولیک ، بال پروانه ای ، اوتیسم ، CF ، SMA)

پیوند اعضاء( پیوند کلیه،کبد،قلب،ریه ،روده،پانکراس،مغز استخوان)

بیماریهای غیرواگیر(سرطان،دیابت و....ا

شرح وظایف:

 • بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بیماران خاص،صعب العلاج و غیرواگیر در مراکز با توجه به امکانات ، نیازها و سیاستهای مصوب و بسته حمایتی ابلاغی از سوی وزارت متبوع
 • هماهنگی با واحد شناسایی وگروه تایید مرگ مغزی جهت اهدا عضو
 •  جابجابی و پذیرش بیماران همودیالیزی
 •   بازدید ازمراکز دیالیز و تکمیل چک لیست و مکاتبه با مراکز در خصوص رفع اشکالات مشاهده شده
 • کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد
 •    بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش های مرتبط با بیماران
 •    بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز با توجه به امکانات ، نیازها و سیاستهای مصوب
 • تشکیل پرونده و صدور حواله الکترونیک در سامانه مدیریت بیماران نادر جهت دریافت دارو ی بیماران پیوندی ، بیماران غیرپیوند (لوپوس، سندرم نفروتیک...) ، MS ، CF ، نقص ایمنی اولیه(PID)، هموفیلی، تالاسمی ودیابت
 • معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص       
 •     برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل در مورد کلیه امور بیماران خاص و صعب العلاج
 •    هماهنگی جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارت متبوع و دانشگاه           
 • بررسی ، تجزیه وتحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقاء مستمر شاخص ها
 •  هماهنگی و استعلام از مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت متبوع درخصوص دستوالعملهای مورد نیاز بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ابلاغ آنها به مراکز جهت ارتقاء عملکرد مراکز 
 • برنامه ریزی در راستای اجرای دستورالعمل حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج وپیوند اعضا و نظارت بر ثبت عملکرد مالی بیماران خاص وتهیه جدول توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوی وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت اختصاص به مراکز
 •  همکاری با سازمان های مردم نهاد (NGO) و انجمن ها
 • بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوطه به دستگاههای همودیالیز و RO بخشهای دیالیز وانجام پیگیری از وزارت متبوع جهت اختصاص دستگاه های مذکور و جایگزینی در مراکز
 • پیگیری مکاتبات ارجاعی از امور مجلس وزارت متبوع در خصوص مساعدت در امور بیماران خاص و صعب العلاج
 • پیگیری تخصیص و توزیع پک های بهداشتی جهت بیماران خاص و صعب العلاج
 • معرفی بیماران خاص و صعب العلاج و ... جهت تخفیف اداره برق
 • هماهنگی و اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بیماران خاص و صعب العلاج طبق شیوه نامه ابلاغی وزارت بهداشت
 • هماهنگی با واحد آموزش مهارتی و حرفه ای پرستاری جهت برگزاری دوره دیالیزوهمچنین بازآموزی سالیانه دیالیز                                                                                                                                                                 
 • هماهنگی با داروخانه های توزیع کننده داروهای خاص جهت تخصیص و پیگیری کمبودهای دارویی از وزارت متبوع
 • کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد
 • بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش های مرتبط با بیماران خاص
 • بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی در بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان جهت مطرح شدن در کمیته های مربوطه
 • شرکت در جلسات مرتبط با شرح وظایف واحد
 • و سایر امورات محوله