اخبار

پلمب

پلمب

یک واحد دیگر فاقد صلاحیت قانونی مداخله کننده در امور درمان زیبایی تعطیل شد.

ادامه مطلب
پایش

پایش

پایش واحد مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه توسط کارشناسان مرکز نظارت وزارت بهداشت جناب آقای دکتر خاکی و سرکار خانم شاه محمدی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ انجام شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

تغییر تاریخ ثبت نام و آزمون چهارمین دوره آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

ادامه مطلب