اخبار آزمایشگاهی

پایش

پایش

پایش واحد مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه توسط کارشناسان مرکز نظارت وزارت بهداشت جناب آقای دکتر خاکی و سرکار خانم شاه محمدی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ انجام شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

تغییر تاریخ ثبت نام و آزمون چهارمین دوره آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

ادامه مطلب
بازدید

بازدید

بازدید از آزمایشگاه مجتمع بیمارستانی شهید مدرس مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

ادامه مطلب