پایش

۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۳۰ کد : ۲۲۹۱ اسلایدر درمان اخبار آزمایشگاهی
تعداد بازدید:۲۱
پایش واحد مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه توسط کارشناسان مرکز نظارت وزارت بهداشت جناب آقای دکتر خاکی و سرکار خانم شاه محمدی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ انجام شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت : در این پایش که با حضور معاون درمان ، روسای ادارات امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، اداره پرستاری و کارشناسان نظارت بر درمان برگزار گردید در خصوص عملکرد واحد نظارت ، چالشها و مشکلات موجود بحث و گفتگو شد و مستندات مورد بررسی قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از برنامه ریزی دقیق معاونت درمان و همینطور رئیس مرکز نظارت بر درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، گفت : این پایشها در ایجاد ارتباط نزدیک با کارشناسان وزارت و حل مسائل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

قابل توجه اینکه در ادامه این پایش بازدید از برخی مراکز درمانی در روز دوم در دستور کار کارشناسان مرکز نظارت وزارت قرار گرفته است.

کلید واژه ها: دانشکده علوم پزشکی ساوه پایش


نظر شما :